Nasz adres: APP-O Spółka z o.o.
ul. Ciołka 13/104
01-445 Warszawa
tel. +48 601 340 146
biuro@app-o.com.pl
   APP-O Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana została do 
 rejestru handlowego Sądu Rejonowego XVI Wydział Gospodarczy dla 
 m.st. Warszawy pod numerem RHB 35898 dnia 26 lutego 1993 roku.

 W okresie dotychczasowej działalności z szerokiego wachlarza 
 statutowej działalności, skupiliśmy aktywność w zakresie:
 - obsługi grup biznesu,
 - działalności konsultingowej i promocyjnej,
 - projektowania urbanistyczno – architektonicznego łącznie z nadzorem 
   autorskim, wykonywania opinii oraz udzielania konsultacji w tym 
   zakresie,
 - pozyskiwania lokalizacji pod inwestycje,
 - organizacji finansowania inwestycji.

 Zleceniodawcami między innymi, są warszawskie spółdzielnie
 mieszkaniowe, takie jak:
 - SM „STROP” – Warszawa, ul. Skierniewicka 21,
 - SM „WOLA” – Warszawa, ul. Wrocławska 7a
 - SM „KOŁO” – Warszawa, ul. Brożka 4,
 - SM „KALENICA” – Warszawa, ul. Wolność 2a
 Oraz czołowe firmy budowlane:
 - SKANSKA Polska Sp. z o.o.
 - STRABAG Polska Sp. z o.o./ILBAU/
 - BUDIMEX S.A.
 - AY-SEL Poland Sp. z o.o.

 Nasze dokonania to:
 - współpraca przy realizacji inwestycji FIM TOWER u zbiegu ulic
   Al. Jerozolimskich i Chałbińskiego;
 - dokumentacja projektowa osiedla „Płocka II”;
 - dokumentacja projektowa osiedla „Bemowo – Centrum”;
 - dokumentacja projektowa osiedla „Kercelak II i III”;
 - dokumentacja projektowa osiedla „Brożka II”
 - dokumentacja projektowa zespołu mieszkaniowego „Oś Saska”


 

 
 
 
 

 
 
Bemowo
 

 
 
Brożka
 

 
 
Płocka