Nasz adres: APP-O Spółka z o.o.
ul. Ciołka 13/104
01-445 Warszawa
tel. +48 601 340 146
biuro@app-o.com.pl
  


  Oferujemy nasze usługi w następującym zakresie:


  - kompleksowe prace developerskie;

  - analizy finansowo – ekonomiczne /feasibility study, bussines plan, 
    studium opłacalności/;

  - prace studialne koncepcyjne i projektowe;

  - współpraca przy finansowaniu inwestycji;

  - lobbing i obsługa formalno – prawna;

  - marketing /pozyskanie finalnego użytkownika/;

  - pozyskiwanie atrakcyjnych lokalizacji
 
Historia | Aktualności | Oferujemy | Kontakty |