Nasz adres: APP-O Spółka z o.o.
ul. Ciołka 13/104
01-445 Warszawa
tel. +48 601 340 146
biuro@app-o.com.pl
  


Zakres działalności

   * obsługa grup biznesu
   * działalność konsultingowa i promocyjna
   * projektowanie urbanistyczno - architektoniczne
      łącznie z nadzorami autorskimi, wykonywanie opinii
      oraz udzielanie konsultacji w tym zakresie
   * pozyskiwanie lokalizacji pod inwestycje
   * organizacja finansowania inwestycji.


"APP-O Sp. z o.o."
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
NIP: 522-10-01-532
Regon: 010304979
KRS 0000189637

 

Ta strona była odwiedzana razy.